Meer dan 350 patiëntenverenigingen

België telt zeker 350 patiëntenverenigingen, los van de ziekenfondsen en de consumentenorganisaties die zich politiek opwerpen als ‘de’ vertegenwoordigers van de patiënten.
Het zijn overwegend kleine vzw’s die mensen verenigen op basis van een aandoening die ze zelf of een familielid hebben. Maar er zijn grote verschillen: er zijn er met amper enkele tientallen leden en geen geld, en er zijn grote organisaties bij met een hele reeks personeelsleden.

Subsidies vormen maar één vierde of één vijfde van hun gezamenlijk budget dat geraamd wordt op 20 à 25 miljoen euro. Dat komt vooral uit ledengelden en sponsoring. De farmabedrijven zouden maar een klein deel van dat laatste leveren.

De Koning Boudewijnstichting die onderzoek deed hierover, denkt dat een grotere ondersteuning door de overheid van die organisaties – niet enkel met subsidies – een groot hefboomeffect zou kunnen hebben.

De stichting is van mening dat de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid er sterk bij zouden winnen als ze patiëntenorganisaties een grotere inbreng zouden geven.
02 apr 2009 09u32
zie ook rubriek