Preventiebonus voor huisartsen en gynaecologen

Met de uitreiking van een preventiebonus voor huisartsen en gynaecologen wil de overheid het aantal vrouwen dat zich laat screenen op borstkanker opdrijven. De bonus bedraagt tussen 2 en 8 euro per gescreende vrouw. Het project dat dinsdag officieel van start ging, wordt beschreven in het medisch weekblad de Huisarts.
De Vlaamse overheid heeft een bedrag van 210.500 euro veil om dit proefproject te ondersteunen. Op deze manier hoopt de overheid de Vlaamse gezondheidsdoelstelling inzake screening van borstkanker te bereiken. Die voorziet dat tegen 2012 75% van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar aan een screening deelnemen.

De hoogte van de aan huisartsen en gynaecologen uitgekeerde bonus hangt af van de toename van het aantal gescreende vrouwen. Op 31 december 2010 gaat men na hoeveel vrouwen uit de doelgroep gescreend zijn en hoeveel er dat waren in de periode 2007-2008. Zijn er 2,5% meer gescreende vrouwen in de doelgroep, dan krijgt elke deelnemende arts een bonus van twee euro per vrouw. Ligt het screeningspercentage 10% hoger dan loopt de bonus op tot acht euro.

De 230 deelnemende huisartsen en 12 gynaecologen uit 13 Kempense gemeenten krijgen een dezer dagen een brochure waarin ze aangespoord worden tot deelname. Ook op het niveau van Lok, huisartsenkring en wachtdienst wordt informatie verstrekt.
02 apr 2009 09u52
zie ook rubriek