Minderjarige mag zelf arts kiezen

Een minderjarige die “in staat wordt geacht tot een redelijke beoordeling van zijn belangen” mag zelf zijn arts kiezen. Dat zegt de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren in antwoord op een vraag van een arts. Dat schrijft het medisch weekblad de Huisarts.
Een minderjarige “die in staat wordt geacht tot een redelijke beoordeling van zijn belangen” kan vrij zijn behandelende arts kiezen. De Orde baseert zich voor deze uitspraak op artikel 6 uit de wet op de rechten' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>patiëntenrechten. Minderjarigen die niet in staat zijn tot een redelijke beoordeling van hun belangen kunnen hun rechten niet zelfstandig uitoefenen. Bij hen zijn het de ouders die beslissen welke arts hun kind mag behandelen.

ouders die samenleven oefenen volgens het Burgerlijk Wetboek gezamenlijk het gezag uit over het kind. Komen de ouders niet uit de artsenkeuze, dan kan één van beiden dat voorleggen aan de jeugdrechtbank. Dat kan zowel a priori als a posteriori gebeuren.
Leven de ouders niet samen, dan blijven ze in principe toch gezamenlijk het ouderlijke gezag uitoefenen. Komen de ouders niet tot eensgezindheid over belangrijke beslissingen over de gezondheid van het kind, dan kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijke gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.
02 apr 2009 09u52
zie ook rubriek