Onkelinx: "Tekort aan huisartsen dreigt"

Het aantal actieve huisartsen in ons land zit ongeveer op het Europese gemiddelde per duizend inwoners. Van de 15.118 erkende huisartsen waren er eind 2007 maar 9.259 echt actief. Dat cijfer, afkomstig van het kadaster van de huisartsen, komt neer op 0,9 tot 1 huisarts per 1.000 inwoners. Volgens minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx dreigt een tekort aan huisartsen. N-VA-senator Louis Ide vreest echter dat de PS-politica een herziening van de numerus clausus wil bekomen.
numerus clausus
Sinds 1998 wordt het aantal medische studenten in ons land beperkt via een zogenaamde numerus clausus. Dat gebeurt in Vlaanderen door een toelatingsexamen aan het begin van de studies. In Franstalig BelgiŽ vindt een selectie plaats na het eerste jaar artsenstudies. Doel was de kosten voor gezondheidszorg onder controle te houden, de zorgkwaliteit te garanderen en het evenwicht te bewaren tussen de artsendichtheid van de twee gemeenschappen.

"Geen globale tekorten"
"Een volledig en verfijnd kadaster per gewest zou aantonen dat er net een teveel aan artsen is in Franstalig BelgiŽ", aldus Ide. De senator stelt zich vragen bij het feit dat enkele duizenden artsen niet als actief worden beschouwd. Hij wil dat er ook duidelijkheid komt over de andere artsenberoepen. "Globale tekorten zullen dan niet worden vastgesteld, wel tekorten in bepaalde regio's en in bepaalde disciplines", stelde de N-VA'er.

Vlaanderen zou in dat geval onder het Europese gemiddelde eindigen omdat daar het aantal studenten werd beperkt via een ingangsexamen. Ide hekelt het feit dat de Franstaligen nooit werk hebben willen maken van een beperking van het aantal artsen en daar nu nog voor beloond zouden worden ook.
14 apr 2009 09u19
Bron: De Morgen
zie ook rubriek