Gedeeltelijke herziening van de specifieke kwaliteitsnormen voor hematopoietische stamcellen

De specifieke kwaliteitsnormen voor hematopoietische stamcellen werden gedeeltelijk gewijzigd op vraag van de werkgroep "Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong" van de Hoge Gezondheidsraad.
Uit de inspecties van de banken voor hematopoiestiche stamcellen in de loop van 2008 bleek dat sommige banken monsters van navelstrengbloed bewaarden. Deze bewaring is onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Een paragraaf werd dus aan de kwaliteitsnormen toegevoegd om deze voorwaarden te specifiŽren (cfr. punt B.1.1.).

* De tekst van deze publicatie is te raadplegen via http://www.health.fgov.be/HGR_CSS onder de rubriek "Adviezen en Aanbevelingen" met referentienummers 8550 of onder het thema "cellen - weefsels - organen".
22 apr 2009 09u12
meer over
zie ook rubriek