Prijsdaling van geneesmiddelen op 01/05/2009

Op 1 mei í09 verminderen honderden geneesmiddelen, voornamelijk buiten octrooi, hun prijs. Deze prijsdaling betekent een besparing van bijna 70 miljoen euro in 2009 voor de ziekteverzekering en bevordert nog meer de toegang van de Belgische patiŽnten tot deze geneesmiddelen.
De octrooigeneesmiddelen in BelgiŽ hebben al lagere prijzen in vergelijking met zijn buurlanden: 1,4 tot 47,9 % goedkoper dan in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien is farmaceutische research een lang en duur proces met een kostprijs tot 1 miljard euro per geneesmiddel. R&D van geneesmiddelen, in BelgiŽ sterk vertegenwoordigd, wordt uitsluitend bekostigd met de opbrengst uit de verkoop van originele geneesmiddelen onder en buiten octrooi.

Vandaag is het ministerieel besluit tot wijziging van de prijsdalingen van terugbetaalbare geneesmiddelen in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Hierbij bevestigt pharma.be, als partner van de overheid, opnieuw haar wil om in overleg met de overheid samen te werken aan een langetermijnkader voor de biofarmaceutische sector in BelgiŽ.

Ook herhaalt de sector zijn voorstel aan de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken inzake een akkoord over drie lopende jaren met het oog op reglementaire stabiliteit en ontwikkeling voor BelgiŽ. pharma.be stelt voor om samen onderzoek te stimuleren en de toegang te bevorderen tot innovatie, opdat een breed en kwalitatief hoogstaand therapeutisch aanbod voor de patiŽnten gevrijwaard zou blijven. Tegelijkertijd is de sector bereid de uitgaven van de overheid te helpen beheersen, maar in redelijke mate.

Nochtans heeft de sector in 2008 90 % van de besparingen binnen de ziekteverzekering ten laste genomen. Geneesmiddelen nemen 12,8 % (af-fabriek prijs) in van het budget van de ziekteverzekering (+4 % voor de distributie). De toegelaten groei voor geneesmiddelen is 2,6 %, maar de totale zorguitgaven mogen stijgen met 8,8 %. Nochtans kunnen er uitgaven die zwaarder wegen op de ziekteverzekering worden vermeden dankzij geneesmiddelen. De sector helpt de overheid trouwens al via de heffing van 7,73 % op de omzet en het garantiefonds in het geval van een overschrijding tot 100 miljoen euro.

Op 31 maart jl. heeft de Eerste Minister het R&D-platform voor biofarma samengebracht. De federale regering, de bedrijven van de HST-groep en pharma.be vormen samen dit platform met het oog op de ontwikkeling van een globale en coherente visie voor de sector om zijn bijdrage aan de gezondheid van de patiŽnten en aan de Belgische economie te optimaliseren. De sector is inderdaad de voornaamste privť-investeerder in R&D en genereert in belangrijke mate jobs voor hoogopgeleiden in BelgiŽ: twee groeipolen van morgen in het huidige klimaat van economische crisis.

1 mei í09: drie prijsdalingen

ē Eenmalig Ďgemoduleerde prijsdalingí (op basis van de keuze van geneesmiddelen door het bedrijf) met een budgettaire besparing voor het riziv die gelijk staat aan 1,95 % van de omzet in 2007;

ē Prijsdaling van 2,5 % van de basis van terugbetaling voor geneesmiddelen die deel uitmaken van een referentiecluster die meer dan twee jaar bestaat;

ē Jaarlijks viermaal (in plaats van tweemaal zoals vroeger) de prijsdaling met 30 % van de originelen post-octrooi tot de referentieterugbetaling.
22 apr 2009 09u59
Bron: Pharma.be
meer over
zie ook rubriek