Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakt na 6 jaar de balans op in haar jaarverslag

Het vroeg daarbij de mening van zes journalisten die regelmatig berichten over onderwerpen in de gezondheidszorg. "Een centrum dat wetenschappelijke en objectieve elementen aanbrengt voor het beleid is absoluut noodzakelijk voor de Belgische gezondheidszorg", luidde het. Een samenvatting van dit gesprek is te vinden in het nieuwste jaarverslag van het KCE. Daarnaast bevat het een overzicht van de activiteiten en de afgewerkte en gepubliceerde studies in 2008.
"Kenniscentrum moest eeuwen geleden al zijn opgericht"
De bijdrage van het KCE is van kapitaal belang, menen de deelnemers, want in de gezondheidszorg zijn er vele spelers met verschillende belangen. In die belangenstorm is het KCE volgens de journalisten uitgegroeid tot een onafhankelijke speler die boven het 'strijdgewoel' uitstijgt. Daarnaast wakkert het KCE het publieke debat rond belangrijke beslissingen in de gezondheidszorg aan. Hierdoor worden beslissingen minder in besloten kringen genomen.

Belang en relativiteit van de economische analyses
Met het KCE heeft een nieuwe beslissingscultuur opgang gemaakt, waarin een belangrijkere plaats wordt gegeven aan doeltreffendheid en efficiŽntie van geneesmiddelen en behandelingen. In haar 100ste rapport, dat in 2008 werd gepubliceerd, stelde het KCE vast dat het niet evident was om op een correcte manier de economische rationaliteit van de genomen of te nemen beslissingen te beoordelen. Toch dringt het erop aan om het economische aspect systematisch te laten meespelen bij het nemen van beleidsbeslissingen, zonder het daarom meer gewicht te geven dan de andere elementen. Andere criteria kunnen en moeten ook in aanmerking worden genomen, maar wel op een transparante manier.

Uitdagingen
Naar goede gewoonte geeft het KCE in haar jaarverslag een overzicht van de in 2008 afgewerkte en gepubliceerde studies. Daarnaast blikt het terug op de voorbije zes jaar en maakt het melding van een aantal uitdagingen voor de toekomst: de recrutering van een nieuwe algemeen directeur, het bewaren van haar productiviteit en de hoge wetenschappelijke kwaliteit van haar rapporten, het in stand houden en uitbouwen van haar team van hooggekwalificeerde medewerkers, het voortdurend op punt stellen van haar wetenschappelijke procedures en methodologie, het behoud van haar onafhankelijkheid en objectiviteit, het voeren van onderzoeken in nieuwe onderzoeksdomeinen...

Oproep tot indienen van studie onderwerpen
Het KCE bereidt momenteel haar jaarprogramma voor 2010 voor. Tot en met maandag 11 mei (tot 16u) kan iedereen met interesse in de gezondheidszorg onderwerpen voor 2010 voorstellen, via een invulformulier op de KCE-website (www.kce.fgov.be).
24 apr 2009 09u13
Bron: KCE
meer over
zie ook rubriek