Derde betalende: eenvoudig en voor iedereen

Het Syndicaat van Vlaamse huisartsen herhaalt dat nu dringend werk moet gemaakt worden van een veralgemeende derdebetalersregeling voor de huisartsenprestaties.
Het svh roept hierto op vanuit een sociale bekommernis. De toenemende “geneeskunde met twee snelheden” treft immers de sociaal zwakkeren uit onze maatschappij, die onterecht huisartsenzorg om financiële redenen uitstellen. Nochtans is de huisartsgeneeskunde echt laagdrempelig. De “schijn” van dure huisartsenzorg drijft nu immers velen naar onnodig dure tweedelijnszorg. Het svh pleit voor een regeling, op vrijwillige basis toe te passen bij alle patiënten in de huisartsenzorg, zonder bijkomende administratieve belasting, en zonder “subjectieve” beoordelingscriteria zoals “financiële nood”. Eenvoudig en duidelijk voor iedereen.

Echter volgens een recente poll op de site van het SVH is de verdeeldheid onder de artsen over het invoeren van het systeem van derdebetalersregeling nog groot. 48% van de huisartsen wensen dit systeem niet in te voeren.
24 apr 2009 09u15
Bron: SVH
zie ook rubriek