Nederlandse onderzoekers longziekten bundelen de krachten

De Nederlandse onderzoekers op het gebied van respiratoire aandoeningen (dit zijn ademhalingsaandoeningen en longziekten) gaan nog intensiever samenwerken. Door de krachten te bundelen willen zij de kwaliteit van het onderzoek in Nederland nog verder vergroten. De onderzoekers richten hiertoe het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) op. Het doel van het NRS is om multidisciplinair en innovatief onderzoek in Nederland op dit terrein te stimuleren.
Het Nederlandse respiratoir onderzoek staat internationaal gezien zeer hoog aangeschreven. De onderzoekers willen deze positie behouden en verder versterken. Meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende disciplines leidt er toe dat de direct betrokken partijen (fundamentele en klinische onderzoekers uit zowel UMC’s als algemene ziekenhuizen, patiŽntenverenigingen, de Nederlandse vereniging voor longziekten en tuberculose en medefinanciers van onderzoek als astma Fonds, ZonMW en het bedrijfsleven) elkaar kunnen stimuleren en in wisselwerking met elkaar tot betere resultaten kunnen komen.

Het NRS wil zorgen voor meer uitwisselingen van de onderzoeksplannen, van gebruikte methoden van onderzoek en van resultaten. Ook is een doelstelling van het NRS om meer jonge talentrijke onderzoekers aan dit onderzoeksveld te binden. Het NRS wil zich tevens opwerpen als belangenbehartiger voor het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, ook gezien de grote sociaaleconomische impact die longziekten hebben op de samenleving.

Het NRS wil de doelstellingen bereiken door een scala aan activiteiten. Zo organiseert het NRS jaarlijks in Nederland wetenschappelijke bijeenkomsten. Hier kunnen alle onderzoekers elkaar ontmoeten en hun onderzoeksresultaten uitwisselen. Het NRS gaat tevens een jaarlijkse educatieve bijeenkomst houden, bestemd voor beginnende onderzoekers. Daarnaast zullen onderzoekers in task forces samenwerken om het onderzoek op het gebied van longziekten te verbeteren.
24 apr 2009 10u29
zie ook rubriek