Belgisch fonds voor medische missers

De Belgische minister van sociale zaken heeft een voorstel ingediend om bij medische missers een schadevergoeding uit te keren. Het betreft een verzekering naar Frans model. In geval van bewezen fouten blijven artsen en ziekenhuizen aansprakelijk; na een rechtszaak moet hun verzekering de misser vergoeden. Als een misser niet het gevolg is van een fout, komt een publiek fonds tussenbeide.
24 apr 2009 10u40
zie ook rubriek