Minister Heeren kent 3 planningsvergunningen toe aan Medische Urgentiegroepen (MUG)

Veerle Heeren heeft vandaag de definitieve beslissingen in het dossier van de Medische Urgentiegroepen (MUG) ondertekend. Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle, het Algemeen Ziekenhuis Heilig Hart te Zottegem en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Campus Geraardsbergen ontvangen eerstdaags een planningsvergunning voor een MUG-functie.
Op basis van de huidige bevolkingsaantallen is er in Vlaanderen programmatorisch ruimte voor drie bijkomende mug-functies. De Vlaamse minister van Volksgezondheid deed vorig jaar een oproep tot kandidaatstelling aan alle Vlaamse ziekenhuizen.

Negen ziekenhuizen dienden een aanvraag voor een planningsvergunning in.

Bij het onderzoeken van de aanvragen werd ernaar gestreefd het grootste aantal blinde vlekken weg te werken.

In haar beslissing van 16 maart 2009 volgt de Vlaamse Adviesraad voor erkenning van Verzorgingsvoorzieningen (VAR) de visie van de Vlaamse minister van welzijn, Volksgezondheid en gezin. Dit betekent opteren voor een spreiding waardoor zoveel mogelijk inwoners, die vandaag niet binnen een aanvaardbare termijn van 15 minuten bereikbaar zijn, door een mug-dienst bereikt kunnen worden.

De planningsvergunning is geldig voor zes maanden (tot en met oktober 2009). Het ziekenhuis moet uiterlijk vr 1 november 2009 een aanvraag tot erkenning doen. Ten laatste drie maanden na ontvangst zullen de bevindingen van de aanvraag tot erkenning aan het ziekenhuis worden overgemaakt.

De erkenningsnormen voor een MUG dienst voorzien dat tegelijkertijd moet worden voldaan aan de erkenningsnormen (voornamelijk personeelsomkadering) n dat de functie moet worden opgenomen op de lijst van de Dringende Medische Hulpverlening. Dit is een bevoegdheid van de Federale minister van Volksgezondheid. Vlaams minister Heeren zal aan haar Federale collega vragen om de drie functies die een planningsvergunning krijgen, op te nemen op deze lijst.

Van zodra de 3 ziekenhuizen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en opgenomen zijn op de lijst van de Dringende Medische Hulpverlening, kan een erkenningsbesluit worden overgemaakt. Vanaf dan zullen de MUG diensten operationeel zijn.
30 apr 2009 09u32
meer over
zie ook rubriek