Wetenschappelijke samenwerking adviesraden voor een gezonder Europa

Nationale wetenschappelijke adviesorganen in Europa op het gebied van de volksgezondheid (waaronder de Hoge Gezondheidsraad) gaan intensief samenwerken. Dit zal leiden tot effectiever en doelmatiger gebruik van wetenschappelijke kennis in het volksgezondheidsbeleid, zowel op nationaal als Europees niveau, en komt daarmee de gezondheid van de Europese burgers ten goede. Dat is de uitkomst van de kick-off meeting van het European Science Advisory Network for Health (EuSANH) in Brussel op 23 en 24 april.
European Science Advisory Network for Health (EuSANH)
EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van dertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht.

Missie en werkmethode
De missie van EuSANH is het stimuleren van onafhankelijk, wetenschappelijk advies aan nationale en Europese autoriteiten op het gebied van gezondheid. Doel hiervan is het ondersteunen van evidence-based volksgezondheidsbeleid. De adviezen kunnen tevens van belang zijn voor beroepsgroepen en de algehele bevolking. Om dit doel te bereiken zal EuSANH zich richten op het internationaal uitwisselen van kennis (nationale rapporten), het onderling raadplegen van nationale experts, het op elkaar afstemmen van werkprogramma’s en het gezamenlijk werken aan de voorbereiding van adviezen.

Adviseurs
Verschillende Europese organisaties vervullen een adviserende rol in het netwerk: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Health Evidence Network van WHO Europe, European Food Safety Authority (EFSA), Federation of European Academies of Medicine (FEAM) en European Academies’ Science Advisory Council (EASAC).

Meer informatie
De oprichting van EuSANH is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Het secretariaat van EuSANH zal de komende jaren worden ondersteund door de Gezondheidsraad. Het secretariaat is bereikbaar via e-mail eusanh@gr.nl. Contactpersoon is ir. Dorine Coenen, tel +31 70 340 74 73. Meer informatie op http://www.eusanh.eu/index.html.
30 apr 2009 09u33
meer over
zie ook rubriek