Kurt Defrancq cultureel adviseur aan de UGent

Vandaag start Kurt Defrancq als cultureel adviseur aan de UGent. Hij heeft de opdracht de culturele impact van de UGent te versterken: meer samenwerkingsverbanden in het (Gentse) cultuurleven, een hogere cultuurparticipatie bij studenten en personeel en een grotere interactie tussen wetenschap en cultuur. Kurt Defrancq neemt een halftijdse functie op binnen de afdeling Communicatie van de UGent.
04 mei 2009 10u53
meer over
zie ook rubriek