UGent-onderzoekers vinden oplossing voor neveneffecten cortisone

UGent-onderzoekers ontdekten dat het gelijktijdig gebruik van cortisone en een bepaald type van vetremmers (cholesterolverlagende fibraten) mogelijks een oplossing biedt voor patiënten die langdurig cortisone dienen te gebruiken, bijvoorbeeld in geval van auto-immuunziektes zoals reumatoïde artritis of multiple sclerose, orgaantransplantaties en bepaalde types van kanker. De bevindingen kunnen de basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuw combinatiegeneesmiddel met een sterke anti-ontstekingswerking maar met een verlaagd risico op neveneffecten.
Neveneffecten van cortisone
Langdurige inname van cortisonederivaten veroorzaakt heel wat ongewenste neveneffecten zoals diabetes, botontkalking, cataract, vochtophoping,…die een negatieve impact hebben op de levenskwaliteit van patiënten. Daarom wordt intensief gezocht naar meer patiëntvriendelijke, maar even efficiënte medicijnen.

De UGent-onderzoekers, gespecialiseerd in de studie van receptoren in de kern van lichaamscellen (“nucleaire receptoren”) gingen na of twee stoffen die elk inwerken op een verschillende nucleaire receptor, de glucocorticoïde receptor (GR) en de peroxisoom proliferator activated receptor (PPAR), elkaar beïnvloedden in hun werking. De onderzoekers ontdekten dat het anti-ontstekingseffect van een cortisonederivaat werd versterkt, wanneer tegelijkertijd een fibraat werd toevoegd in de celculturen. In samenwerking met het Pasteurinstituut in Rijsel stelden ze vast dat muizen behandeld met beide stoffen minder glucocorticoïd-geassocieerde neveneffecten vertoonden dan muizen die maar één stof hadden toegediend gekregen. In het bijzonder viel het verminderde risico op suikerziekte op.

De onderzoeksresultaten maken deel uit van het doctoraatsonderzoek van drs. Nadia Bougarne en werden gepubliceerd in het gereputeerde vaktijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’

Nieuw combinatiegeneesmiddel
“Mogelijks kunnen deze bevindingen de basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuw combinatiegeneesmiddel met een sterke anti-ontstekingswerking maar met een verlaagd risico op neveneffecten” verduidelijkt dr. Karolien De Bosscher die het onderzoek leidt. “De Universiteit Gent diende in dit kader een octrooiaanvraag in om farmabedrijven te motiveren die met onze groep willen samenwerken om het potentieel voor een nieuw geneesmiddel te exploreren”. Verder onderzoek zal zich toespitsen op het verder uittesten van verschillende op de markt beschikbare fibraat- en cortisonederivaten in een reeks van cel- en ziektemodellen. Dit moet toelaten het achterliggende biologische mechanisme verder te ontrafelen.

De resultaten worden op 7 mei door drs. Nadia Bougarne voorgesteld op ‘Knowledge for Growth’ (http://knowledgeforgrowth.be)
07 mei 2009 07u35
Bron: UGent.be