Voorbereidingstraining voor humanitaire hulpverlening

Humedica is een hulpverleningsorganisatie die medische teams uitzendt naar crisisgebieden en gebieden met een structureel tekort aan gezondheidszorg. Om geinteresseerden voor te bereiden op de medische humanitaire hulpverlening organiseert Humedica van 30 september tot en met 4 oktober 2009 een training. Voor meer info kijk op www.humedica.be
12 mei 2009 15u09
zie ook rubriek