Verzekering tegen medische missers in steigers

De verzekering tegen medische missers is een stapje dichterbij gekomen. De federale ministerraad keurde een nieuw wetsontwerp goed, naar Frans model.
18 mei 2009 09u30
zie ook rubriek