Virtuele training maakt chirurgen vaardiger

Het gebruik van virtual reality-simulatoren om chirurgen te trainen, bevordert hun prestaties en heeft tot gevolg dat ze een operatie sneller uitvoeren. Dat wijzen de resultaten uit van een gerandomiseerde, gecontroleerde trial door Christian Larsen c.s. in BMJ, dat het artikel op zijn website heeft gepubliceerd.
Van september 2006 tot augustus 2007 werden 24 chirurgen in opleiding gevolgd in hun training op het gebied van obstetrie en gynaecologie. Ze hadden geen klinische ervaring met laparoscopische technieken. Elf van hen volgde een ‘gesimuleerde’ training, tien van hen kregen de normale chirurgische training. Drie vielen af.

Na afloop verrichtten ze een laparoscopische operatie onder supervisie en werden hun prestaties beoordeeld. De operatietijd van de eerste groep bedroeg 12 minuten; de tweede groep deed er twee keer zo lang over. Belangrijker nog was dat de prestaties van de eerste groep het niveau van een gemiddeld ervaren laparoscopist benaderde.

Volgens commentatoren Kneebone en Aggarwal is het nu vooral zaak dit type simulatie te integreren in het bestaande opleidingscurriculum van chirurgen. Simulatie blijft overigens, zo waarschuwen ze, een kostbare aangelegenheid.
25 mei 2009 09u12
zie ook rubriek