De campagne VEILIG IN DE ZON 2009 werd gelanceerd

Deze informatiecampagne, die werd ontwikkeld door het OIVO, DETIC, FEDIS en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wil de informatie die nodig is om in alle veiligheid van de zon te genieten, om zich adequaat te beschermen en om zonneproducten goed te gebruiken bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden
VEILIG IN DE ZON wordt voornamelijk gepromoot via de website die alle essentile informatie om slim om te springen met ons favoriete hemellichaam bevat met bovendien enkele FAQs die populaire mythes ontkracht. Een praktische keuzegids voor zonneproducten, die gemakkelijk uit te printen is, werd beschikbaar gemaakt op de website. Veilig in de zon richt zich tot iedereen: families, kinderen, sportievelingen, zonnekloppers, mensen die graag in de tuin werken, toeristen, enz.

Wat moet men weten ?
- Elementaire voorzorgsmaatregelen
De site Veilig in de zon somt de elementaire voorzorgsmaatregelen op waarmee je rekening moet houden als je profiteert van de zon. Extra aandacht wordt geschonken aan de bescherming van kinderen.

- Zonneproducten: het etiket ontcijferen, een passende bescherming kiezen en het goed gebruiken
Zonnebeschermingsproducten hebben vanaf nu een geharmoniseerd etiket, gebaseerd op 4 klasses van bescherming: lage, gemiddelde, hoge en zeer hoge bescherming. Deze beschermingsklasses duiden de bescherming tegen UVB-stralen (de traditionele SPF-factor) en UVA-stralen aan Deze UVA-bescherming moet ten minste 1/3 van de UVB-bescherming zijn. De producten die hieraan voldoen mogen het UVA-logo dragen.

De site veilig in de zon stelt een keuzegids voor om een passend zonneproduct in functie van uw huidtype en de blootstelling aan de zon te kiezen. De site geeft natuurlijk ook advies hoe je het best deze producten gebruikt. De keuzegids en de voorzorgsmaatregelen zijn ook op een kleine affiche te downloaden.

Om dit hulpmiddel zo breed mogelijk te verspreiden werd de medewerking gevraagd van de apothekers, dermatologen en huisartsen, de distributiesector, touroperators, de toeristische diensten en de weerdiensten.

VEILIG IN DE ZON, daar hoort ook een spelletje bij!
Op de website VEIILIG IN DE ZON vindt u ook een gezelschapsspel om spelenderwijs met zn tween, zn drien of meer, of samen met het ganse gezin of met vrienden nieuwe kennis te vergaren. Dit hoogst vermakelijke, leerrijke spel kan gratis worden gedownload via de website www.veiligindezon.be. Op een leuke manier ontdekt u een aantal elementaire regels om slim en veilig van het zonnetje te genieten.

Enkele cijfers:
De te hoge blootstelling aan de zon is n van de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van huidkanker. Volgens de laatste cijfers van het kankerregister, constateert men elk jaar in Belgi 1.500 nieuwe gevallen van kwaadaardig melanoom, waarvan ongeveer een vijfde fataal afloopt.
Gedurende de laatste decennia, is de toename van het aantal melanomen aanzienlijk. Elke tien tot twintig jaar verdubbelt het aantal gevallen bij de bevolkingen met een lichtere huid, onder meer door overmatige blootstelling aan zonlicht.

Om de zon te vriend te houden, n adres: www.veiligindezon.be!
04 jun 2009 13u57
meer over
zie ook rubriek