Minibrochure over het medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers in vredestijd en oorlogsslachtoffers

Medex publiceerde een brochure waarin militaire en burgerlijke slachtoffers die een vergoedingsaanvraag hebben ingediend een antwoord krijgen op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD).
Militaire slachtoffers in vredestijd en burgerlijke of militaire oorlogsslachtoffers die fysische of psychische schade geleden hebben, kunnen een vergoeding aanvragen bij de Pensioendienst voor de overheidssector of de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers. als blijkt dat het dossier voldoende gestaafd is, wordt aan de GGD de opdracht gegeven het slachtoffer te onderzoeken en een medisch advies te geven.

In deze brochure wordt uitgelegd wanneer en hoe de GGD tussenkomt bij een vergoedingsaanvraag.
04 jun 2009 09u18
meer over
zie ook rubriek