Ook werknemers bovenaan de ladder slachtoffer van gezondheidsrisicos

Het stereotiep idee dat hooggeschoolde werknemers met kwalitatief hoogstaande banen minder gezondheidshinder van hun werk zouden ondervinden dan hun laaggeschoolde collegas, in routinematig en fysiek werk zonder veel medezeggenschap, blijkt niet helemaal te kloppen. Door de toenemende werkdruk manifesteert zich bovenaan de sociaaleconomische ladder een nieuw fenomeen van rolstress. Dat blijkt uit de doctoraatsverhandeling van medisch socioloog Christophe Vanroelen van de Vrije Universiteit Brussel.
11 jun 2009 06u44