Tweederde betrokken artsen voorstander uitbreiding euthanasiewet minderjarigen

Van artsen die in 2007 en 2008 het overlijden hebben vastgesteld van een minderjarige, is 68 procent eerder voorstander van een uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. Voorts vindt 60 procent van de Vlaamse jongeren een euthanasieverzoek aanvaardbaar voor terminaal zieke minderjarigen. Geert Pousset (Universiteit Gent, VUB) stelde de onderzoeksresultaten voor.
Gedurende anderhalf jaar bevroeg het onderzoeksteam alle artsen die in Vlaanderen het overlijden van een minderjarige vaststelden over die dood en hun houding tegenover euthanasie en levensbeŽindiging bij minderjarigen. Daaruit bleek dat ze in twee groepen uiteenvallen. "Een eerste groep is eerder voorstander van een uitbreiding van de euthanasiewet, is er niet van overtuigd dat palliatieve zorg euthanasie overbodig maakt en ziet minderjarigen als competente beslissers aan het levenseinde", legt Pousset uit. In dat profiel past 68 procent van de ondervraagde artsen.

Ook tegenstanders
"De 32 procent andere zijn eerder tegenstander van een uitbreiding van de wet, verkiezen het tot aan het overlijden in een diepe slaap brengen van de patiŽnt boven euthanasie en zien de grens van volwassenheid als bepalend om beslissingen te kunnen nemen." Pousset stelde bovendien vast dat het gedrag van de artsen sterk verbonden is met hun houding tegenover deze beslissingen. "Artsen die positief staan ten opzichte van euthanasie nemen vaker beslissingen met de expliciete bedoeling het levenseinde van de minderjarige patiŽnt te verkorten, dan artsen die er negatief tegenover staan", aldus Pousset. Hij wijst er dan ook op dat "attitudes een belangrijke invloed kunnen hebben op de praktijk en niet veronachtzaamd mogen worden in het debat over euthanasie".

Pousset had het in zijn presentatie ook nog over twee onderzoeken uit 2000-2001 en 2004 waarin naar de mening van jongeren tussen 11 en 18 jaar werd gepeild. Daaruit bleek dat 60 procent euthanasie aanvaardbaar zou vinden op vraag van een terminaal zieke, minderjarige patiŽnt. Nog eens 18 procent kan zich daar ook in vinden voor niet-terminaal zieken.

Pousset stelde de resultaten voor op een symposium van de vzw Recht op Waardig Sterven in het kader van de Geneeskundige Dagen. Die vinden vrijdag en zaterdag plaats aan de Universiteit Antwerpen en staan in het teken van het kind. Er worden zowat 500 artsen en verpleegkundigen verwacht.
21 sep 2009 08u55
Bron: De Morgen
zie ook rubriek