Diagnose van de ziekte Alzheimer met biomarkers is betrouwbaar

Een van de meest veel belovende methoden voor een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer is het meten van specifieke eiwitten (biomarkers) in hersenvocht. Uit een lange-termijn onderzoek van VUmc blijkt dat de meest gebruikte biomarkers, amyloid beta en tau, inderdaad betrouwbare informatie opleveren bij het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer. Voorwaarde is wel dat ervaren laboratoria de metingen uitvoeren. De basis voor onderzoek naar een zo vroeg mogelijke diagnose voor deze ziekte is hiermee verstevigd. Cees Mulder promoveerde op het onderzoek Ďbiomarkers voor de ziekte van Alzheimerí op 11 november bij VU medisch centrum.
De officiŽle diagnose ĎZiekte van alzheimerí kan pas laat in het ziekte proces worden vastgesteld. Te laat om de ontwikkeling van de ziekte te volgen, eventuele behandelingen te ontwikkelingen en deze toe te passen. Onderzoek naar methoden om de diagnose tijdens het leven in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen stellen, is essentieel om een behandeling te vinden voor deze ziekte. Mulder onderzocht verschillende aspecten van de meting van biomarkers, zoals de opslag van afgenomen hersenvocht en de gebruikte meetmethoden voor het bepalen van de concentraties.

De promotie van Mulder (64) is de kroon op zijn werk bij VU medisch centrum. Mulder is sinds 1971 werkzaam bij de organisatie en werkt sinds het begin bij de afdeling klinische chemie onder leiding van prof. dr. M.A. Blankenstein.

Over de ziekte van alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland is op dit moment bij ruim 200.000 mensen de diagnose Ďdementieí gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiŽnten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schat dat tot 2040 het aantal patiŽnten zal verdubbelen als er geen oplossing voor deze ziekte komt. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Geschat wordt dat er wereldwijd 30 miljoen dementerenden zijn, waarvan tweederde in de ontwikkelde wereld. Dit aantal groeit in 2040 zullen tot ruim 80 miljoen AlzheimerpatiŽnten. Deze toename zal vooral plaatsvinden in sterk groeiende, dichtbevolkte gebieden als China, India en Latijns Amerika.
12 nov 2009 11u14
Bron: VUmc