Antibiotica hebben geen zin bij griep, bronchitis of een verkoudheid

Op de Europese Antibioticadag die elk jaar op 18 november plaatsvindt betekent het startschot voor de negende sensibiliseringscampagne om een verantwoord gebruik van antibiotica verder te promoten in BelgiŽ.
Een verkeerd of overmatig gebruik van antibiotica leidt tot antibioticaresistentie en kan de behandeling van ernstige bacteriŽle infecties in de toekomst bemoeilijken. Antibioticaresistentie vormt dus nog steeds een constante bedreiging voor de volksgezondheid! Vorig jaar werd het gebruik van antibiotica symbolisch vergeleken met het dragen van zwembandjes. Enkel als je deze correct gebruikt, helpen ze wanneer je ze echt nodig hebt.

Ook dit jaar zetten de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Belgische Commissie voor de CoŲrdinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) met dezelfde gedrevenheid hun acties verder.

Op de Europese Antibioticadag die elk jaar op 18 november plaatsvindt betekent het startschot voor de negende sensibiliseringscampagne om een verantwoord gebruik van antibiotica verder te promoten in BelgiŽ.

Nu de griepgevallen in aantallen toenemen, blijft het belangrijk te benadrukken dat antibiotica geen zin hebben bij deze virale aandoeningen.

De cijfers van het riziv geven aan dat de voorgaande campagnes een positieve invloed hebben op de antibioticaconsumptie. Sinds de start van de antibioticacampagne in 2000 is het antibioticagebruik in de ambulante praktijk gedaald met 37% (uitgedrukt in terugbetaalde verpakkingen per 1.000 inwoners per dag). Ook de resistentiecijfers (bacteriŽn resistent tegen de werking van antibiotica) tonen een opmerkelijk positieve evolutie. Het percentage aan Streptococcus pneumoniae dat resistent is voor penicilline, tetracycline en macroliden daalde sindsdien respectievelijk van 18 % naar 9 %, van 32 % naar 24 % en van 36 % naar 25 %. De resistentie van Streptococcus pyogenes voor macroliden daalde spectaculair van 17 % in 2001 naar 2 % in 2007. De mooie resultaten zijn overigens te danken aan de blijvende medewerking van de artsen en apothekers in de eerste lijn.

Ons land is ook een pionier voor wat betreft antibioticamanagement en infectiecontrole in de ziekenhuizen. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie zal het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen op Europees niveau en op die manier te komen tot een globale methodologie en strategie voor het beheersen van nosocomiale infecties, het optimaliseren van het antibioticumgebruik en het controleren van de antibioticaresistentie in de Europese zorginstellingen.

Door regelmatig de campagnes voor het grote publiek te herhalen en door instrumenten door de ziekenhuizen op Europees niveau instrumenten aan te reiken, kunnen we op lange termijn de resistente bacteriŽn blijven bestrijden.

Internet:
www.gebruikantibioticacorrect.be
www.health.fgov.be/antibiotics
http://ecdc.europa.eu/nl/eaad/pages/home.aspx
www.e-bug.eu
19 nov 2009 15u17
meer over
zie ook rubriek