MRI brengt risico op ziekte van Alzheimer in kaart

Beeldvormende technieken, zoals MRI, zijn een steeds belangrijker middel voor een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer. Het volgen van weefselverlies in het gebied dat cruciaal is voor het geheugen (hippocampus) is een goede indicator voor het risico op de ziekte van Alzheimer. Daarnaast geeft het volgen van de vermindering van het totale hersenvolume door middel van MRI inzicht van het verloop van de ziekte. Deze resultaten blijken uit het onderzoek van Wouter Henneman, waarop hij op 27 november hoopt te promoveren aan VU medisch centrum.
Een vroege diagnose van alzheimer kent twee aspecten; het onderscheiden van gezonde personen van patiŽnten met de ziekte van alzheimer en het voorspellen en volgen van de snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkelt. Uit het onderzoek van Henneman blijkt dat mri op verschillende momenten een uitstekend middel is om risico en verloop te meten in een vroeg stadium. Een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer is belangrijk om patiŽnten en hun omgeving vroegtijdig te kunnen voorbereiden op het verloop van hun ziekte. Daarnaast is het kunnen volgen van het verloop van de ziekte essentieel om de effectiviteit van nieuwe, nog te ontwikkelen medicijnen, te kunnen meten. Het onderzoek van Henneman leidde al eerder tot publicaties in het vooraanstaande blad ĎNeurologyí.

Over de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland is op dit moment bij ruim 200.000 mensen de diagnose Ďdementieí gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiŽnten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schat dat tot 2040 het aantal patiŽnten zal verdubbelen als er geen oplossing voor deze ziekte komt. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Geschat wordt dat er wereldwijd 30 miljoen dementerenden zijn, waarvan tweederde in de ontwikkelde wereld. Dit aantal groeit in 2040 zullen tot ruim 80 miljoen AlzheimerpatiŽnten. Deze toename zal vooral plaatsvinden in sterk groeiende, dichtbevolkte gebieden als China, India en Latijns Amerika.