Aangepast aanbod voor jongeren met drugsprobleem

Het Globaal Plan Jeugdzorg belooft een aangepast aanbod voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg die een drugsprobleem hebben. De begeleiding van drugsverslaafde jongeren en hun gezin loopt dikwijls vast, doordat de drugsverslaving de al complexe gezinssituatie nog aanzienlijk bezwaart. Vijf vzw’s krijgen volgend jaar elk 80.000 Euro om daar samen met de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg werk van te maken. Vlaams minister Jo Vandeurzen onderwerpt het aanbod aan criteria die ervoor zorgen dat de maatschappelijke nood zoveel mogelijk gelenigd wordt. “De missie van ons Agentschap Jongerenwelzijn,” zo zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen, “is tot het uiterste te gaan voor jongeren in een moeilijke leefsituatie.”
De drugspreventie bij jongeren in Vlaanderen berust bij het Vlaams Actieplan Tabak, alcohol en drugs 2009-2015 dat een geïntegreerde werkwijze voorstaat: samenwerking van de overheden, hulpverleners, differentiatie volgens doelgroepen en soort verslaving. Het plan geeft aan dat minderjarigen met een alcohol- of een andere drugsverslaving dikwijls in de bijzondere jeugdzorg belanden. Dat komt doordat hun middelengebruik samenvalt met opvoedingsmoeilijkheden, mishandeling, armoede, delinquentie, … Dit vergroot het risico op problematisch gebruik. Hun kluwen van moeilijkheden maakt de begeleiding van deze jongeren erg specifiek en vereist inspanningen om onderbrekingen in de hulpverlening te vermijden. De voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand zorgen voor vroegdetectie, motiveren de jongeren om hun gedrag te veranderen en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarvoor krijgen ze nu extra middelen.

Continuïteit in de hulpverlening
De betoelaagde voorzieningen zijn de vzw’s GROB, De Patio, De wissel, Jongerenwerking Pieter Simenon en Cirkant. Ze moeten hun subsidie gebruiken voor vroegdetectie, het voorkomen van escalatie en een efficiënte toeleiding naar complementair aanbod. Ze kunnen daarvoor expertise inkopen. De voorzieningen moeten een gebruiksvriendelijk en succesvol screeninginstrument gebruiken dat toelaat de ernst van de problematiek correct in te schatten en snel een gepast antwoord aan te bieden. De minister stelt ook behandeltrajecten voor die cliënten van de bijzondere jeugdbijstand snel laten belanden bij de gespecialiseerde hulpverlening. De subsidiëring beoogt vooral continuïteit in de hulpverlening.
15 dec 2009 09u43
meer over
zie ook rubriek