PatiŽnten met psoriasis of atopisch eczeem gezocht voor studie OnderHUIDs

OnderHUIDs is een educatief, stressreducerend programma ter aanvulling van standaardtherapie bij patiŽnten met psoriasis of atopisch eczeem. Kort gezegd krijgt de deelnemer gedurende 12 weken de meest uiteenlopende informatie rondom huid en gezondheid, en wordt er geleerd beter om te gaan met stress via een aanbod van sport, yoga en meditatie.
Wie kan deelnemen?

Indien u tussen de 18 en 75 jaar oud bent en matig of ernstig psoriasis of atopisch eczeem heeft, komt u in aanmerking voor deze studie.Wat wordt van U verwacht?

U dient bereid te zijn deel te nemen aan het programma gedurende 12 weken, 1 tot 2 maal per week, in de late namiddag. (zie www.onderhuids.be of folder). Daarnaast zijn er 4 studiebezoeken waarbij een klinisch onderzoek gebeurt en waarbij gevraagd wordt enkele vragenlijsten in te vullen.Hoe verloopt de procedure tot deelname?

Tijdens een eerste screeningsbezoek wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor de studie aan de hand van een anamnese en klinisch onderzoek, de informatiebrief wordt overlopen en het informed consent getekend door u en de onderzoeker.

Vervolgens worden de deelnemers aan de studie bij toeval ingedeeld in een groep die start met het trainingsprogramma (naast de gewone medische behandeling) en in een groep patiŽnten die enkel medische behandeling krijgen en niet deelnemen aan het programma (de controlegroep).

Indien u ingedeeld wordt in de controlegroep en dus niet kan deelnemen aan het programma, krijgt u na de studie de kans om alsnog vrijwillig deel te nemen aan het programma OnderHuids.