Gebruik simulatoren in opleiding urologie belangrijke vooruitgang

De aanpak en invoering van training in een skills lab en op simulatoren in de opleiding van urologen is zeer wenselijk en levert belangrijke voordelen op. De belangrijkste is wel een betere voorbereiding op het uitvoeren van handelingen bij de patiŽnt. Een professionaliseringsslag moet de komende jaren zorgen voor nog beter toegeruste urologen. Barbara Schout, aios urologie, ontdekte in haar promotieonderzoek dat hierin nog veel geleerd kan worden van andere branches, zoals de militaire en luchtvaartbranche. De effectiviteit van de training ligt niet alleen in het beheersen van een technische vaardigheid, maar ook in de zogenaamde persoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren. Hiervoor zijn meer complete trainingsprogrammaís nodig. Schout promoveert donderdag 4 maart aan VU medisch centrum in Amsterdam.
De invoering van simulatoren begint toe te nemen in de medische opleiding. De opleiding van urologen vond tot op heden plaats volgens het Ďmeester-gezel-principeí, De patiŽnt is hierbij vaak het eerste oefenmedium van de specialist in opleiding. Ethisch gezien is het belangrijk de patiŽnt zo min mogelijk te belasten, de invoering van simulatoren is dan ook een wenselijke en noodzakelijke aanvullende leermethode. Schout deed als eerste in Nederland onderzoek naar het gebruik van simulatoren in het medisch specialisme urologie.

Schout heeft zich in haar onderzoek met name gericht op het stand brengen van een gevalideerde en geoptimaliseerde leeromgeving voor urologen in opleiding. In haar onderzoek ontdekte ze dat er een aantal belangrijke punten zijn die in de professionalisering meegenomen moeten worden. Naast leren van andere branches, is het ook belangrijk dat er bij de aanschaf en implementatie van een simulator meer samengewerkt wordt tussen specialisten, onderwijskundigen, technici en gebruikers. Ook blijken er veel verschillende termen en definities gebruikt te worden, hierin eenduidigheid aanbrengen is belangrijk. Tenslotte is meer aandacht nodig voor kosten en baten. Technisch is er veel mogelijk, een goede behoeftenanalyse geeft meer helderheid over de gewenste gebruiksmogelijkheden. Op dit moment vindt verder onderzoek plaats waarin met name het ontwikkelen van complete trainingsprogrammaís centraal staat.
03 mrt 2010 09u40
Bron: VUmc