Zorgnet Vlaanderen gaat chronische registritis te lijf

Chronische registritis is een hardnekkige aandoening die vooral overheden lijkt te treffen. De ziekte uit zich in het ongecontroleerd opleggen van tal van registraties, die vaak dubbel gebeuren, ongebruikt blijven of nergens toe leiden. Grote slachtoffers zijn de meer dan 800 medewerkers uit de zorgsector die dagdagelijks allerlei gegevens moeten registreren. Zorgnet Vlaanderen biedt een krachtige therapie.
De Vlaamse en de federale overheid zijn in hetzelfde bedje ziek, ze leggen de zorgvoorzieningen tal van registraties op. Voor alle duidelijkheid: niemand twijfelt aan het belang van een gezonde uitwisseling van patiŽnteninformatie. En dat ook de overheid op de hoogte wil blijven van onder meer administratieve gegevens, financiŽle informatie of personeelsgegevens is begrijpelijk. Maar de omvang en de manier waarop is hemeltergend.

Het registreren komt terecht op de nek van gekwalificeerde medewerkers - vaak verpleegkundigen - en is erg tijdsrovend. Ter illustratie: enkel voor de registratie van de minimale ziekenhuisgegevens (registratie van klinische, verpleegkundige en psychiatrische gegevens, van spoedgevallen en mug) wordt in BelgiŽ dagdagelijks het equivalent van 800 medewerkers ingezet. Dat stemt overeen met het hele personeelsbestand van een middelgroot ziekenhuis.

Voor het zorgpersoneel brengt de registritis heel wat extra stress met zich mee. Ze moeten hun kostbare tijd verdelen tussen zorg voor de patiŽnt en het registreren van een heleboel gegevens. Frustrerend als blijkt dat het beleid daar niets mee doet. Zorgpersoneel dat even nood heeft aan een uitlaatklep, kan zijn mening ventileren op het nieuwe forum van Zorgnet Vlaanderen www.chareg.be.

Een ander pijnpunt van de chronische registritis is het hoge kostenplaatje voor extra personeel, opleiding, bijkomende software, Ö om aan de registratieverplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij wordt onvoldoende terugbetaling voorzien

Behandeling?

Zorgnet Vlaanderen wil deze chronische registritis bestrijden. De behandeling? Het Charter voor een kwaliteitsvolle registratie gegevens uit de zorgsector. Dat formuleert een reeks aanbevelingen voor de overheid:

1. Biedt een algemene registratie wel voldoende meerwaarde? Zijn bijvoorbeeld doelgerichte enquÍtes bij een representatief staal van zorginstellingen niet effectiever?
2. Verifieer het nut van de al bestaande registraties. Kunnen ze niet eenvoudiger?
3. Vermijd dubbele registraties.
4. Bezorg zorgteams feedback over de registraties die ze doorsturen. Zo kunnen ze de teruggekoppelde gegevens nuttig inzetten voor de evaluatie en bijsturing van allerlei processen en activiteiten.
5. als het dan toch niet anders kan: wees consequent, vergoed de kosten correct en betaal tijdig.

Zorgnet Vlaanderen is ervan overtuigd dat dit charter een concrete en positieve bijdrage levert om de overtollige administratielast te reduceren. De zorgsector wil zich er immers toe verbinden vol overtuiging deel te nemen aan zinvolle registraties. Een wederzijdse engagement tot kwaliteitsvol registreren kan de zorg alleen maar ten goede komen.

Bekijk het beeldverslag over registraties op www.zorgnetvlaanderen.be.
10 mrt 2010 09u49
zie ook rubriek