Medicijn niet terugbetaald, neonatologen boos

In 2006 stuurden alle 19 Belgische centra voor neonatologie een brief naar het Riziv om ibuprofen (Pedea®) -net zoals in andere EU-lidstaten- terug te betalen. Dit weesgeneesmiddel sluit bij prematuurtjes een bloedvat dat de longslagader verbindt met de lichaamsslagader. Normaal sluit dit vanzelf maar niet altijd. Vandaag is de situatie zeer acuut: het enige –terugbetaalde- alternatief is minstens tot juni niet meer beschikbaar. Een bericht in het medische vakblad de Specialisten.
“De Commissie Tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) wou in december 2006 Pedea ® niet terugbetalen omdat de meerwaarde de meerkost niet rechtvaardigde maar daarmee waren wij het niet eens”, zegt professor Bart Van Overmeire (Erasmus ziekenhuis Brussel), voorzitter van de Belgische Vereniging voor neonatologie (BVN). Met hem de hele vaderlandse gemeenschap van neonatologen die een motivatiebrief schreven.

De ductus arteriosus is een bloedvat dat de longslagader verbindt met de lichaamsslagader. Het is vooral van belang tijdens de zwangerschap; de eerste levensdagen sluit het bloedvat meestal vanzelf. Bij prematuurtjes gebeurt dat niet altijd spontaan. “Medicamenteus zijn er dan drie mogelijkheden,” zegt prof. Van Overmeire in de Specialisten. Er is het terugbetaalde middel indomethacine (Indocid®). Dat is goedkoop maar het is niet meer beschikbaar (zie verder).

Tweede mogelijkheid is ibuprofen (Pedea ®). Van Overmeire: “Dat is het product met het beste effect/neveneffect profiel. Even werkzaam als Indomethacine maar met minder bijwerkingen.” Tot slot kan de ziekenhuisapotheek een vergelijkbaar product bereiden. “Dat vind ik niet echt optimaal. Het betekent veel werk en het resultaat kan nooit opboksen tegen de hoge kwaliteitsnormen die nu aan de farma-industrie worden opgelegd.”

Professor Van Overmeire betreurt dat men Pedea ® niet wou terugbetalen. “Het gaat om circa 30% van de prematuurtjes van minder dan 33 weken. Dat kost relatief weinig geld. Zeker vergeleken bij een sluiting van het bloedvat via zwaar operatief ingrijpen. Dan wordt de borstkast opengelegd met alle daarbij horende risico’s en een litteken. Economisch is een terugbetaling van Pedea ® veel goedkoper.”

“Tot juni en misschien langer is indomethacine niet meer beschikbaar in België,” zegt Marc Buchet, marketing manager Benelux bij Orphan Europe, de producent van Pedea ® in de Specialisten. “De ziekenhuisapothekers ontvingen hierover een brief.”

Buchet stelt vast dat alle ziekenhuizen nu bij zijn bedrijf Pedea ® bestellen maar vindt het wel een schande dat de ouders -of hun privé-verzekering- 381 euro uit eigen zak moeten betalen. “Ons medicijn is sinds 2004 geregistreerd door het European Medicines Agency en het is het eerste weesgeneesmiddel enkel bestemd voor neonati dat beantwoordt aan de Europese normen voor pediatrische geneesmiddelen.” Volgens het riziv wordt het om budgettaire redenen niet terugbetaald. Buchet: “De prevalentie bedraagt 250 à 380 patiënten. Tegen 381 euro per geval komt dit neer op een riziv-uitgave van 95 tot 140.000 euro per jaar. Peanuts op een geneesmiddelenbudget van 4,2 miljard!”

Volgens Buchet is trouwens slechts één ziekenhuisapotheek in staat een eigen medicijn aan te maken. “En is de kwaliteit goed genoeg? Heeft elke ampule dan wel de juiste dosering? Bovendien wil de EU voor kinderen enkel nog werken met geregistreerde geneesmiddelen. als het de bedoeling is dat de apotheker de bereiding doet zoals het Riziv nu vraagt dan gaat België wel totaal de andere richting uit.”
24 mrt 2010 09u29
zie ook rubriek