Verpleegkundigen in opstand op Facebook

Al 2.525 verplegenden zijn al lid van de Facebookgroep 'Neen aan het gezond roosteren voor verpleegkundigen'. Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) heeft alle inspecties de opdracht gegeven om de roosterregels streng te controleren. Zo is er een regel die zegt dat er minstens 11 uur moet liggen tussen het einde van een werkshift en het begin van de volgende. Maar het ophalen van de kinderen na schooltijd lukt dan niet meer ...
28 mrt 2010 22u00
meer over
zie ook rubriek