Medex werft aan!

Wij zijn op zoek naar 2 Nederlandstalige controleartsen om te oordelen over de medische geschiktheid van federale ambtenaren uit Brussel en omgeving die afwezig zijn wegens ziekte of een privéongeval. Deze controles gebeuren in principe bij de ambtenaar thuis.
28 mrt 2010 23u00
meer over
zie ook rubriek