Vlaamse huisartsen willen splitsing gezondheidszorg

Driekwart van de Vlaamse huisartsen is voorstander van een volledige overheveling van de gezondheidszorg naar de regioís. Ook op andere communautaire themaís vertoont een duidelijke meerderheid van de Vlaamse huisartsen een duidelijk standpunt.
Net geen driekwart van de Vlaamse huisartsen (73,1%) is voorstander van een volledige overheveling van de gezondheidszorg naar de regioís. Nog eens 15,9% is vragende partij voor de gedeeltelijke overheveling van deze bevoegdheid naar de regioís. Gezondheidszorg is samen met werkgelegenheid (74,5%) en de werkloosheidsuitkeringen (69,7%) de bevoegdheid die de Vlaamse huisartsen het liefst volledig overgeheveld zouden zien. Aan Franstalige kant is antwoord op deze vraag nagenoeg volledig het tegenovergestelde. 77,7% van de Franstalige huisartsen is gekant tegen eender welke vorm van overheveling.

De resultaten komen uit een enquÍte waarin gepeild wordt naar de mening van huisartsen over de politieke toekomst van BelgiŽ. Daaruit blijkt overduidelijk dat de communautaire problematiek de Vlaamse huisarts na aan het hart ligt. 76,5% van hen vindt een verdere staatshervorming belangrijk tot zeer belangrijk. In Franstalig BelgiŽ is dat nog geen 40%. Het belang dat aan een staatshervorming gehecht wordt in het noorden en het zuiden van het land is omgekeerd evenredig met de verwachting dat die er ook nog zal komen dit jaar. In Vlaanderen overheerst scepsis,terwijl Franstalige huisartsen er wel van overtuigd zijn dat de staatshervorming er dit jaar komt.

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt wel eens voorgesteld als een ver-van-mijn-bedshow voor veel Vlamingen. Voor de Vlaamse huisartsen geldt dat alvast niet. 67,7% vindt een oplossing van dit probleem (zeer) belangrijk. In Franstalig BelgiŽ is dat slechts 26,6%.

Op de vraag of ze voorstander zijn van een verder opsplitsing van BelgiŽ antwoordt 62,1% van de Vlaamse huisartsen positief. 21,4% wil terug naar meer eenheid van BelgiŽ. In Franstalig BelgiŽ is dat respectievelijk 10,6% en 71,3%. Ongeveer 10% van de Vlaamse huisartsen is ervan overtuigd dat BelgiŽ hoe dan ook geen lange levensduur meer gegund is. Voor ťťn Vlaamse huisarts op drie is een staatshervorming een doel op zich met het oog op onafhankelijkheid van de regioís.
01 apr 2010 09u30
zie ook rubriek