Sedatie terminale patiŽnten gebeurt vaak niet volgens internationale richtlijnen

De klinische praktijk rond het diep verdoven van een terminale patiŽnt tot aan zijn overlijden (continue diepe sedatie) wijkt geregeld af van internationale aanbevelingen. Dat blijkt uit de jongste studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel. De internationale richtlijnen moesten nochtans wanpraktijken vermijden, zeker nu het gebruik van continue diepe sedatie zowel bij ons als in verschillende buurlanden sterk toegenomen is.