10.000 huisartsen ontvangen praktijktoelage

Op 4 mei had het Riziv aan 9.250 huisartsen een bedrag van 1.043 euro gestort als praktijkondersteuning voor 2009. Deze toelage wordt toegekend aan erkende huisartsen ingeschreven in een wachtdienst. Een minimumactiviteit van 1.250 raadplegingen of huisbezoeken is eveneens een voorwaarde.
17 mei 2010 11u45
zie ook rubriek