Voorkomen van nierfalen bij de patiënt op Intensieve Zorgen: een nieuwe consensus

De medische vooruitgang van de laatste decennia maakte het mogelijk patiënten op Intensieve te stabiliseren die vroeger in dezelfde omstandigheden overleden zouden zijn. Nochtans ontwikkelt een aantal onder hen het één of andere orgaanfalen.
Acuut nierfalen vertegenwoordigt op dat gebied een belangrijk risico, want 40% van de patiënten die erdoor worden aangetast sterft. Ondanks dat bestaat er terzake geen duidelijke definitie en ook niet voldoende klinische informatie. Vandaar het gezamenlijke initiatief van de American Thoracic Society, van de European Society of Intensive Care Medicine, de Society of Critical Care Medicine en de Société de Réanimation de Langue Française in het begin van deze maand in Montreal een consensusconferentie op te zetten in intensieve zorgverstrekking over het thema “Prevention and Management of Acute Renal Failure in the ICU Patient”. Het besluit (PDF) ervan zal gepubliceerd worden in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Interessante links:
17 mei 2010 11u50