Innovatie in hormoonsubstitutietherapie

De menopauze is een keerpunt in het leven van elke vrouw. Het uitvallen van de oestrogeenproductie heeft belangrijke lichamelijke, geestelijke en relationele gevolgen. Op korte termijn zorgen de typische overgangsklachten zoals opvliegers, zweten, slaapstoornissen en prikkelbaarheid voor heel wat last. Op lange termijn verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten en osteoporose. Hormoonsubstitutietherapie is een efficiŽnte behandeling om deze overgangsklachten te onderdrukken. Toch is hormoonsubstitutietherapie soms het onderwerp van controverse. Sinds de publicatie van een deel van de Amerikaanse studie WHI in 2002, werden nieuwe studies en positieve analyses gepubliceerd. Bovendien tonen andere resultaten de neutraliteit van nomegestrolacetaat aan die een nieuwe doorbraak kunnen betekenen op vlak van hormoonsubstitutietherapie.
Een originele en vernieuwende therapie
NAEMISģ is een innoverende hormoonsubstitutietherapie en bevat een combinatie van oestrogene en progestagene hormonen. Het is een oraal sequentieel 24 dagen schema met 4 behandelingsvrije dagen die de natuurlijke cyclus van de vrouw het beste nabootst. Het zorgt vanaf de eerste behandelingscyclus voor een significante vermindering in frequentie en intensiteit van de climacterische symptomen (index van Kuppermann).

24/4 schema
De eerste 10 dagen worden roze tabletten ingenomen met oestradiol (E2) als werkzaam bestanddeel in een dosering van 1,5 mg. De volgende 14 dagen wordt een wit tablet ingenomen met 1,5 mg oestradiol (E2) en 3,75 mg nomegestrolacetaat (NOMAC). Daarop volgen 4 behandelingsvrije dagen. Deze korte pauze simuleert het best de fysiologische cyclus van de vrouw zonder dat de climacterische klachten opnieuw verschijnen.

Unieke oestradioldosering
De oestradioldosering van 1,5 mg/dag is uniek en efficiŽnt. Deze dosering bewaart het evenwicht tussen de verlaagde dosering van 1 mg/dag die de climacterische klachten niet altijd voldoende onderdrukten en de standaarddosering van 2 mg/dag die in sommige gevallen te hoog bleken te zijn. Deze dosering heeft ook een erg gunstig lipidenprofiel[1].

Neutraal progestageen
De activiteit van de progestagenen is verbonden aan hun chemische structuur, die sterk verschilt van de ene specialiteit tot de andere. De keuze van het progestageen bij de menopauze is dan ook bijzonder belangrijk. Het oude progestageen (medroxyprogesteronacetaat), dat gebruikt werd in de resultaten van de WHI-studie[2], is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de waargenomen lichte stijging van borstkanker.

Nomegestrolacetaat werkt de gunstige invloed van oestradiol niet tegen omdat het metabool neutraal is. Bovendien heeft het progestageen een gunstige invloed op cardiovasculaire risicofactoren. Het biedt ook een grotere mammaire neutraliteit, een doeltreffende preventie van het endometerium en een controle van de cyclus.

Gunstige invloed op cardiovasculaire risicofactoren
In Europa sterft 54% van de vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dit is verreweg de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen. Vanaf drie behandelingscycli heeft NAEMISģ een gunstige invloed op de lipidenparameters: de totale cholesterol verlaagt met 8% en LDL, zijn ď slechte Ē cholesteroltransporteur daalt met 26%. LipoproteÔne(a) - hetgeen sterk geassocieerd wordt met coronair vaatlijden - daalt, en de HDL2-cholesterol stijgt.

Dankzij de neutraliteit van het nomegestrolacetaat heeft deze behandeling geen invloed op de arteriŽle bloeddruk (geen vermindering van het vaatverwijdende effect van oestrogeen) en de coagulatiefactoren. Zowel het glucidenmetabolisme (geen verandering van de glycemie en de insulinemie) als het gewicht blijven onveranderd.

ę Volledige en correcte informatie over alle aspecten van de menopauze en hormoonsubstitutietherapie is essentieel voor alle patiŽnten om een verstandige keuze te maken die hen het beste past. Deze Ďverstandigeí keuze zal in samenspraak met de gynaecoloog of de huisarts gemaakt worden. De compensatie van dit tekort door natuurlijke vrouwelijke hormonen is niet enkel een efficiŽnte manier om de typische overgangsklachten te onderdrukken, maar betekent ook een reŽle preventie op lange termijn. De hormonale substitutietherapie die gedurende de eerste 10 jaar van de menopauze genomen wordt, vermindert het sterftecijfer met 25%[3]! Onder meer door een vermindering van het aantal hartinfarcten met 37%[4] en het aantal colonkankers met 44%[5] Ľ, zegt Dr Bruno Pornel.

Grotere neutraliteit voor de borst
Deze nieuwe behandeling biedt een grotere neutraliteit voor de borst1 tegenover andere oestroprogestatieve therapieŽn zonder nomegestrolacetaat. Verschillende publicaties schuiven het neutraal effect van nomegestrolacetaat op de borst naar voren. Anderzijds zijn de voordelen: een vermindering van de lokale intramammaire synthese van oestradiol, de afwezigheid van celvermeerdering, een verminderde synthese van de proteÔne voor hormoontransport SHBG (Sex Hormone Bindend Globuline) en dus een daling van de vrouwelijke en mannelijke circulerende geslachtshormonen die op mammair risico kunnen ageren. Een andere tumorgroeifactor IGF-1 (insuline Growth Factor) is niet gestegen.

Andere gunstige invloeden
De combinatie van oestradiol en nomegestrolacetaat biedt een preventie van het risico op endometriale hyperplasie. Na 1 jaar behandeling met NAEMISģ vertoont 78% van de endometria een secretoir aspect.

De behandeling biedt ook het voordeel van een optimale cycluscontrole: 96% van de cycli wordt gevolgd door een onttrekkingsbloeding.
NAEMISģ biedt ook een significante vermindering van de markers voor botwijziging en dus een betere botbescherming.

"De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van de vrouw, maar dit betekent niet dat er geen problemen zijn. Overgangsklachten kunnen een domper zetten op de levenskwaliteit van vrouwen terwijl deze klachten perfect op te vangen en te neutraliseren zijn. Jammer genoeg zoekt slechts 20% van de vrouwen hulp. Te oordelen aan het aantal vrouwen met klachten, zou dit percentage moeten verdubbelen", zegt Professor Herman Depypere
31 mei 2010 15u41
meer over
zie ook rubriek