Thrombogenics boekt betere resultaten in onderzoek naar microplasmine

Het Leu­ven­se bi­o­tech­no­lo­gie­be­drijf Throm­bo­ge­nics kon­digt be­lo­ven­de re­sul­ta­ten in het on­der­zoek naar mis­cro­plas­mi­ne voor het be­han­de­len van oog­aan­doe­nin­gen.