Domus Medica wil realisatie van haar projecten

Als grootste artsenvereniging in Vlaanderen is Domus Medica op verschillende terreinen actief. Tal van projecten werden door de vereniging gelanceerd, maar werden niet, of trager dan voorzien, ook in de praktijk geďmplementeerd. Om dit proces te versnellen wil Domus Medica als Beste Leefbaar Alternatief voor een Nieuwe Constructieve Oplossing actie blijven voeren.
domus medica wil het realistisch, gedragen en toekomstgericht plan voor de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg ontwikkelen en realiseren. Vanuit de eerste lijn staan we immers voor een Betaalbaar en Belgisch Leefbaar Alternatief. Hiervoor is domus medica bewust dat constructieve samenwerking nodig is met huisartsen en huisartsenkringen via het Kringloket en alle partners in het eerstelijnsveld.

Domus Medica ijverde al voor de verlenging van het GMD(+), een betere besteding van de budgetten, een reorganisatie dankzij praktijkassistentie, de vooruitgang van de zorgtrajecten en lokale multidisciplinaire netwerken,… Maar ondanks deze uitgewerkte dossiers was en is het soms jarenlang wachten op de realisatie ervan.

Omdat Domus Medica sneller met deze noodzakelijke projecten voor de uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg wil vooruitgaan, is de vertegenwoordiging van Domus Medica op beleidsniveau een ‘must’. Voor de actieve huisartsen betekent de uitsluiting van Domus Medica van de medische verkiezingen dan ook opnieuw onnodige vertraging.

Domus Medica herhaalt haar oproep om BLANCO te stemmen, om een duidelijk signaal te geven voor een verandering in het gezondheidsbeleid. Het aantal stemmen voor dit ‘Beste Leefbare Alternatief voor een Nieuwe Constructieve Oplossing’ zal ook een morele representativiteit betekenen voor de syndicale erkenning van Domus Medica. We verwachten dan ook de publicatie van het aantal stemmen voor nummer 1, nummer 2 en de derde weg: BLANCO stemmen.
10 jun 2010 20u41
meer over
zie ook rubriek