HPV-vaccinatie rechtzetting van foutieve berichten

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kondigden eerder al de start aan in september van de vaccinatie van meisjes die in het eerste jaar secundair onderwijs zitten of geboren zijn in 1998. Dat was op voorwaarde dat er tijdig budgettaire ruimte zou zijn en dat de aanbestedingsprocedure voor de vaccins tijdig afgerond kan geraken. Half augustus zal duidelijk zijn of aan die voorwaarden is voldaan en zullen we er over communiceren. Als de vaccinatiecampagne kan starten zullen de centra voor leerlingenbegeleiding, de scholen, ouders en jongeren onmiddellijk informatie krijgen.
01 jul 2010 13u55
meer over
zie ook rubriek