Riziv maakt uitslag artsenverkiezingen bekend

Het Riziv ging over tot de telling van de stemmen van de artsen die deelnamen aan de syndicale verkiezingen die de zetelverdeling voor de artsen bepaalt in de Riziv-organen. In totaal namen 21.309 artsen aan de verkiezingen deel: 9.149 huisartsen en 12.160 specialisten.
De huisartsen gaven hun voorkeur aan het Kartel dat met 3.806 stemmen 41,60% van het totaal aantal huisartsenstemmen achter zijn naam kreeg. Een echt succes kan je dit echter niet noemen. Ten opzichte van de vorige artsenverkiezingen in 2006 boert het Kartel meer dan 10 procent achteruit. De bvas strandt met 3.489 stemmen bij de huisartsen op 38,14%. Ook de bvas doet het daarmee slechter dan vorige keer maar beperkt de schade tot min twee procent. Zo'n 1.744 huisartsen of 19,06% stemden blanco, een optie waartoe domus medica, dat van de verkiezingen werd uitgesloten, had opgeroepen. Hoewel deze stemmen het huisartsensyndicaat geen zitje opleveren in de medicomut, mag domus medica zich toch tevreden tonen met de respons op haar oproep.

Bij de specialisten koos een overweldigende meerderheid opnieuw voor de Bvas. Het artsensyndicaat van dokter Moens droeg de voorkeur weg van 9.977 specialisten, goed voor 82,05% van de stemmen. Toch tikt de Bvas hiermee drie procent lager af dan in 2006. Het Kartel haalt met 1.822 stemmen net geen vijftien procent maar doet het daarmee een goeie twee procent beter dan vorige keer. Bij de specialisten bleef het aantal blanco stemmen beperkt tot 296 of 2,43%. Meer details over de evolutie van de stemmen over de jaren heen, vindt u hier .

De zetelverdeling in de Medicomut blijft na deze verkiezingen onveranderd. Van de twaalf zetel die in het overleg artsen-ziekenfondsen te rapen vallen, gaan er - net als in 2006 - acht naar de Bvas en vier naar het Kartel. riziv.fgov.be/care/nl/doctors/general-information/elections/2010/pdf/elections2.pdf>eer details over de zetelverdeling in de andere riziv-organen vindt u hier.
01 jul 2010 11u36
zie ook rubriek