Orthopedagogen ontdekken nieuwe aanpak voor psychiatrie en autisme

Orthopedagogen hebben een nieuwe behandelmethode ontdekt voor psychiatrie en autisme: Viki's View. Het is een nieuwe integratieve behandelmethode voor kinderen en volwassenen met psychiatrische klachten. De methode is in februari van dit jaar in Waalre ontdekt door Paula Roosen, orthopedagoge. De methode is ontwikkeld vanuit orthopedagogisch perspectief en is gebaseerd op het wegnemen van ontwikkelings-belemmeringen en het normaliseren van het cognitief functioneren en gedrag.
Vanwege het integratieve karakter van de behandelmethode, werden mensen met autisme in eerste instantie uitgesloten voor de experimentele behandeling. Later in het proces werd duidelijk dat Viki's View ook op deze groep mensen een bijzonder positief effect sorteert. Viki's View is een behandelmethode die zeer breed toepasbaar blijkt.

Er loopt nu een breed wetenschappelijk onderzoek, dat wordt begeleid door Prof. Dr. Jan Janssens, van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het najaar wordt de eerste publicatie verwacht.