Kijkoperatie bij baarmoederkanker geniet voorkeur boven een buikoperatie

Niet alleen is de kijkoperatie minder ingrijpend en veroorzaakt hij minder pijn bij patiŽnten, maar ook zorgt de kijkoperatie voor een kortere ziekenhuisopname en kunnen vrouwen daarna hun dagelijkse bezigheden weer sneller hervatten. Dit blijkt uit een onderzoek van gynaecologen en epidemiologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceren over hun onderzoek in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Oncology.
Tot op heden bestaat de standaard behandeling van baarmoederkanker' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) uit de verwijdering van baarmoeder en eierstokken via een open buikoperatie. Nadeel van deze open buikoperatie is dat het een zware en belastende ingreep is en dat patiŽnten vaak een week in het ziekenhuis moeten blijven en langdurig moeten herstellen. Bovendien hebben patiŽnten die baarmoederkanker ontwikkelen vaker overgewicht, suikerziekte en andere bijkomende ziekten dan hun leeftijdgenoten zonder baarmoederkanker. Hierdoor neemt hun risico op complicaties toe. Een alternatieve behandeling is de veel minder ingrijpende kijkoperatie, maar de veiligheid daarvan in deze groep patiŽnten was nog niet aangetoond.

Onderzoek veiligheid kijkoperatie
Daarom begonnen hoogleraar Gynaecologische oncologie Marian Mourits, in samenwerking met hoogleraar epidemiologie Truuske de Bock in februari 2007 met hun onderzoek naar de veiligheid van de kijkoperatie. Tot januari 2009 includeerden zij in totaal 280 vrouwen in hun studie, die allen een vroeg stadium baarmoederkanker of een voorstadium daarvan hadden. Bij hun onderzoek waren 26 gynaecologen van 21 ziekenhuizen in Nederland betrokken. In de studie bepaalde het lot of de vrouw met baarmoederkanker een kijkoperatie of een open buikoperatie zou ondergaan. In geval de patiŽnt geloot had voor de kijkoperatie mocht deze uitsluitend worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde gynaecoloog die aantoonbaar vaardig was in het uitvoeren van deze kijkoperatie.

Resultaten
De uitkomst van deze studie is dat een kijkoperatie de voorkeur geniet vanwege kortere duur van de ziekenhuisopname, minder pijn en een sneller hervatten van de dagelijkse bezigheden. Uit het onderzoek bleek geen bewijs dat de kijkoperatie veiliger was dan de buikoperatie; er deden zich onder de patiŽnten niet minder grote complicaties voor.

Het onderzoek is mede gefinancierd door een subsidie van ZonMw.