Ministerraad wijzigt tussenkomst revalidatie hartpatiŽnten

Op voorstel van minister Onkelinx keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag wijzigt van de tussenkomst door de ziekteverzekering in de erelonen voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiŽnten.
Het ontwerp voorziet een vermindering van het persoonlijk aandeel van de hartpatiŽnten in de revalidatieverstrekkingen en stelt voor om de tussenkomst van de verzekering voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiŽnten vast te leggen op 95% van de erelonen voor rechthebbenden met een voorkeurregeling en 90% van de erelonen voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling. Zo moeten de persoonlijke bijdragen constant blijven bij elke wijziging (of indexering) van de erelonen voor deze verstrekkingen. Het ontwerp-KB werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
09 sep 2010 11u02
zie ook rubriek