Wetenschappers UGent ontdekken hoe herpesvirus in slaap raakt

Herpesvirussen hebben de unieke eigenschap dat ze levenslang aanwezig blijven in de mens of het dier die ze infecteren. Ze doen dit onder een slapende vorm die latentie wordt genoemd. Soms kunnen herpesvirussen uit deze slapende toestand opflakkeren, wat bijvoorbeeld leidt tot steeds terugkerende koortsblaasjes en genitale letsels bij het herpes simplex virus. Bij veel herpesvirussen bevindt het slapende virus zich in zenuwcellen maar hoe het virus in slaap raakt was tot nog toe niet gekend. UGent-onderzoekers van de Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie (faculteit Diergeneeskunde) hebben nu ontdekt dat een deel van ons eigen immuunsysteem het virus in slaap kan krijgen.
Interferon als tweesnijdend zwaard
Interferon is een zeer belangrijke antivirale molecule die door ons immuunsysteem zeer snel wordt aangemaakt wanneer we een virale infectie doormaken. Zonder interferon kan het immuunsysteem een virale infectie zeer moeilijk onder controle krijgen.
In het onderzoek van de UGent, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE, tonen de onderzoekers aan dat het samenbrengen van zenuwcellen, herpesvirus en interferon in een cultuurschaal in het laboratorium voldoende is om het virus in slaap te brengen.

De huidige bevindingen tonen voor de eerste keer aan dat interferon bij herpesvirusinfecties een tweesnijdend zwaard kan zijn. Enerzijds is interferon nodig om ervoor te zorgen dat de herpesvirusinfectie niet uit de hand loopt, maar anderzijds kan datzelfde interferon ervoor zorgen dat het virus overgaat naar zijn slapende toestand en zo levenslang aanwezig blijft in de gastheer.

Op basis van deze bevindingen kunnen nieuwe inzichten verkregen worden in het mechanisme van latentie bij herpesvirussen, om op die manier nieuwe antivirale middelen te ontwikkelen die kunnen ingrijpen op de levenslang terugkerende symptomen zoals koortsblaasjes en genitale letsels.
06 okt 2010 10u06
Bron: UGent.be