Vlaamse eerstelijnsconferentie te veel gefocust op huisartsen

Een raad van wijzen die de rapporten voor de Vlaamse eerstelijnsconferentie van 11 december nakeek, trof daarin weinig samenhang. Het ontbreekt de zes werkgroepen die de conferentie voorbereiden aan een gezamenlijke visie op de eerste lijn, luidt het harde oordeel. "De focus ligt te veel op de huisartsgeneeskunde", staat er ook in hun analyse.
20 okt 2010 10u23
zie ook rubriek