Nauwkeuriger bestralen door nieuwe beeldtechniek

Brachytherapie is een effectieve behandeling voor prostaatkanker: met behulp van radioactieve jodium-Ďzaadjesí wordt de prostaat inwendig bestraald. Vaak krijgt de patiŽnt wel te maken met complicaties, zoals plasklachten. Onderzoeker Marcel Steggerda, verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut, ontwikkelde een methode waarmee goed zichtbaar is hoe de zaadjes liggen ten opzichte van de prostaat en omringende organen. Hierdoor is het mogelijk de stralingsdosis ten gevolge van de zaadjes nauwkeurig vast te leggen. Gevoelige plekken, zoals de blaas, kunnen waar mogelijk vermeden worden. Steggerda promoveert op 21 oktober aan VU medisch centrum in Amsterdam.
Door het combineren van echobeelden en CT-scanbeelden is het mogelijk om een goede driedimensionale reconstructie van zowel de ligging van de organen als de ligging van de zaadjes te maken. Wat betreft de veel voorkomende plasklachten is het hierdoor mogelijk om goed te kijken naar de contouren van de prostaat en de ligging ten opzicht van de blaas. Door de zaadjes, als de ligging van de tumor het toelaat, niet te diep te implanteren en bij de blaaswand vandaan te blijven kan een deel van de plasklachten voorkomen worden.

Bijkomend voordeel is dat het door deze nieuwe beeldtechniek mogelijk is om de dosisverdeling beter te monitoren. Door op meerdere momenten te controleren wordt duidelijk hoe de zaadjes ten opzichte van de omringende organen liggen. De zaadjes en organen verplaatsen zich ten opzichte van elkaar nog wel eens, waardoor de bestraling aan de tumor verschillend kan zijn. Door dit proces nauwkeurig te volgen kan er een soort optimale dosisbepaling gemaakt worden.
20 okt 2010 10u59
Bron: VUmc
zie ook rubriek