Boek : Medisch Frans voor artsen

In Vlaanderen, Brussel en omstreken komt de Vlaamse arts meer en meer in aanraking met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier aan vragen aanreiken die tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese aan de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd. Met behulp van taalkundig juiste vragen kan de arts zich geheel toeleggen op de interpretatie van de symptomen en de juiste diagnose.
Dit boek omvat drie delen. In een eerste deel wordt aan de hand van overzichtelijke kaders de medische basiswoordenschat van het Frans aangebracht. Hierin is ook de anamnese opgenomen. Het tweede deel bestaat uit een tweetalige lijst van anatomische termen die de arts regelmatig gebruikt. Het derde deel biedt een tweetalige woordenlijst van 350 termen en woordcombinaties aan. Met de kennis van deze woordenschat kan de arts zich behoorlijk behelpen tijdens een raadpleging in het Frans.

Aan dit vademecum hebben verscheidene specialisten van de K.U.Leuven meegewerkt. Zij hebben aangegeven welke vragen - in hun specialiteit - de huisarts volgens hen aan zijn patiënt zou kunnen stellen alvorens deze naar hen door te verwijzen. De anamneses zijn vervolgens door enkele artsen te velde getoetst.

Over de auteur:
STÉPHANE OSTYN doceert o.a. medisch en biomedisch Frans aan de Faculteit geneeskunde van de K.U.Leuven. Tweetalig van opvoeding en opleiding (UCL - K.U.Leuven) was hij een tiental jaren werkzaam in het Unité de Linguistique française van de UCL alvorens zich toe te leggen op de vakspecifi eke communicatie in het Frans aan het Instituut voor Levende Talen (K.U.Leuven).

u kan het boek bestellen op Acco.be