Valpreventie bij thuiswonende ouderen

Met de slogan 'Het autootje van uw kleinzoon kan gevaarlijker zijn dan het verkeer' lanceerde de Vlaamse Overheid de sensibiliseringscampagne om vallen bij ouderen te voorkomen. Uitgeverij Acco stelt u graag volgende boeken voor om u als hulpverlener te helpen bij de preventie van valincidenten bij ouderen:
ouderen>Valpreventie bij thuiswonende ouderen
Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen
2010
Deze praktijkrichtlijn valpreventie Vlaanderen biedt een overzicht van datgene wat op basis van de tot nu toe beschikbare wetenschappelijke evidentie effectief is in het voorkomen van valincidenten bij thuiswonende ouderen, aangevuld met de nodige klinische expertise.
In deze richtlijn wordt aangegeven welke gezondheids- en welzijnswerkers hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen. Aan de hand van symbolen wordt doelgroepspecifieke informatie weergegeven voor huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en ergotherapeuten. Op basis hiervan kan voor iedere discipline een specifiek vormingspakket en/of aanpak worden uitgeschreven.

Deze praktijkrichtlijn werd opgesteld in opdracht van Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en gezin en werd samengesteld door meerdere experten: K. Milisen, J. Coussement, E. Vlaeyen, I. Bautmans, I. Bertrand, S. Boonen, D. Cambier, L. De Coninck, M. De Cuyper, K. Delbaere, M. De Ridder, J. Descamps, A. Geeraerts, S. Goemaere, F. Govaerts, T. Hamblok, A. Huysentruyt, M. Moerenhout, J. Peeters, M. Van Croonenburg, N. Van den Noortgate, M. Van Laeken, A. Wertelaers en E. Dejaeger.
bestel dit boek


ziekenhuis>Valpreventie
Bij geriatrische patiŽnten opgenomen in het ziekenhuis
2009
Onderzoek heeft aangetoond dat er op de ziekenhuisafdeling geriatrie een grote vraag is naar een leidraad voor een uniforme aanpak van valproblematiek bij geriatrische patiŽnten. Deze praktijkrichtlijn zal de hulpverlener helpen om in de dagelijkse praktijk het risico op valincidenten te verminderen, alsook valincidenten na te kijken en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. Een niet te missen instrument voor alle gezondheidswerkers betrokken in de zorg aan geriatrische patiŽnten opgenomen in het ziekenhuis. Aan de hand van symbolen wordt doelgroepspecifieke informatie weergegeven voor geriaters, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en ergotherapeuten.
Deze praktijkrichtlijn werd uitgewerkt door het College van Geneesheren voor de dienst geriatrie en werd geschreven door meerdere experten: K. Milisen, M. Lambert, N. Van Den Noortgate, J.P. Baeyens, S. Boonen, P. Coolens, J. Coussement, H. Daniels, L. De Coninck, K. Delbaere, L. De Paepe, V. Lesage, J.C. Lemper, J. Petermans, R. Pieters, D. Schoevaerdts, C. Swine, E. Dejaeger.
bestel dit boek


Zonder vallen en opstaan
Ergotherapeutische praktijkrichtlijn aangaande valpreventie bij thuiswonende ouderen
Leen De Coninck - 2010

Omdat vallen een multicausaal probleem is, vereisen valincidenten een multidisciplinaire aanpak. Een van de betrokken disciplines is de ergotherapeut. Tot voor kort was er weinig wetenschappelijke evidentie omtrent ergotherapie en valproblematiek bij thuiswonende ouderen. Dit boek brengt hierin verandering en biedt een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor de ergotherapeutische klinische praktijk.

Leen De Coninck werkt als lector en opdrachthouder kwaliteitszorg binnen de opleiding bachelor in de ergotherapie en als onderzoeker bij de Dienst COMPahs (Arteveldehogeschool Gent, associatie Universiteit Gent). Als expert vertegenwoordigt ze de beroepsvereniging ergotherapie (VE) in het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV).
bestel dit boek
10 nov 2010 10u08
Bron: Acco
zie ook rubriek