Genderdysfore jongeren hebben baat bij uitstellen puberteit

Puberteitsremmers geven genderdysfore jongeren tijd en rust bij het nemen van een definitieve beslissing tot geslachtsverandering. Deze jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar zijn diep ongelukkig met hun biologische geslacht en hebben een intense wens voor een geslachtsaanpassende behandeling. De puberteitsontwikkeling in de richting van het geslacht waarmee zij zich niet identificeren, verafschuwen zij. Het zorgcentrum voor genderdysforie van VU medisch centrum ontwikkelde een unieke aanpak waarvan puberteitsremmende medicatie deel uitmaakt. Onderzoek wijst uit dat de meeste genderdysfore jongeren hier baat bij hebben: hun emotionele- en gedragsproblemen verminderen en hun algemeen functioneren gaat vooruit. Op 19 november promoveert jeugdpsychiater Annelou de Vries op dit langetermijnonderzoek.
VUmc krijgt jaarlijks ongeveer 40 aanmeldingen van jongeren met genderdysforie, 20 tot 25 van hen beginnen aan een traject waarvan puberteitsremmers deel uitmaken. Zij zijn dan gemiddeld 14 jaar. Deze medicatie heeft geen blijvende veranderingen in het lichaam tot gevolg en de puberteitsontwikkeling komt weer op gang, mocht een jongere zich bedenken en stoppen met de remmers. De jongeren worden intensief psychologisch begeleid en lichamelijk gecontroleerd. Pas op minimaal 16-jarige leeftijd wordt in alle rust een meer definitieve beslissing genomen over behandeling met hormonen van het gewenste geslacht, die blijvende effecten hebben. Zijn de jongeren op hun 18de nog overtuigd van hun wens, dan kunnen geslachtsaanpassende operaties worden uitgevoerd.
Deze aanpak is de afgelopen tien jaar in het zorgcentrum genderdysforie van VUmc ontwikkeld. Verschillende medische centra in het buitenland, in onder andere Amerika en BelgiŽ, hebben deze aanpak overgenomen.

Kinder- en jeugdpsychiater Annelou de Vries evalueerde de aanpak en zocht uit hoe het met de psychische gezondheid van de genderdysfore jongeren gaat. Zij toont voor het eerst aan dat al voordat er gestart werd met medische interventies, het goed ging met de psychische gezondheid van het grootste deel van 105 bestudeerde genderdysfore jongeren. Bij 70 jongeren die puberteitsremming kregen verbeterde de psychische gezondheid zelfs, ook al bleven zij een afkeer houden van hun lichaam. Bij 27 jongvolwassenen die het hele traject doorliepen, waaronder geslachtsaanpassende operaties, is de genderdysforie wel verdwenen. Zij bleken zich in veel opzichten vergelijkbaar met leeftijdgenoten te hebben ontwikkeld en waren tevreden met hun leven.
15 nov 2010 13u49
Bron: VUmc