Werkboek : Nieuwe navigatie voor ouderenzorg.

De huidige ouderenzorg staat onder druk. De vergrijzing stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen en de ‘seniorisering’ van de samenleving vraagt een omslag in ons denken. Een herbezinning over de organisatie van de ouderenzorg dringt zich op, rekening houdend met de beperkte publieke middelen en de voorspelde schaarste op de arbeidsmarkt.
Met het project GPS 2021 wil Zorgnet Vlaanderen een inspirerende en zinvolle bijdrage leveren in het debat over de toekomst van de ouderenzorg. Maar GPS 2021 vraagt méér. Het beleid, de voorzieningen en de zorgpartners moeten nú werk maken van de zorg voor morgen.

» bestel het boek
09 dec 2010 10u30
Bron: Acco
zie ook rubriek